A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Matematik Konuları / 5. Sınıf Matematik Konuları 2016-2017

5. Sınıf Matematik Konuları 2016-2017

5. sinif matematik

2016-2017 5. sınıf matematik konuları nelerdir? 5. sınıf matematik konuları listesi

5. sınıf matematik konuları başlıklar halinde aşağıda sıralanmıştır. Konular yenilenen ortaokul matematik müfredatından alınmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 5. sınıfta aşağıdaki matematik konuları işlenecektir.

“Sayılar ve işlemler” öğrenme alanına ait 5. sınıf matematik konuları

5.1.1. Doğal Sayılar

5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları (milyonları) okur ve yazar.

5.1.1.2. Doğal sayıların bölükleri, basamakları ve rakamların basamak değerleri

5.1.1.3. Sayı ve şekil örüntüleri

5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler

5.1.2.1. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi

5.1.2.2. Doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemi

5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin etme.

5.1.2.4. Doğal sayılarla çarpma işlemi

5.1.2.5. Doğal sayılarla Bölme işlemi

5.1.2.6. Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin etme

5.1.2.7. Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemi

5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlama.

5.1.2.9. Çarpma ve bölme işlemlerinde verilmeyen öğeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulma

5.1.2.10. Dört işlem içeren problemleri çözme

5.1.2.11. Bir doğal sayının karesi ve küpünü üslü olarak gösterme

5.1.2.12. Parantezli ifadelerin sonucunu bulma.

5.1.3. Kesirler

5.1.3.1. Birim kesirleri sıralama

5.1.3.2. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterme

5.1.3.3. Tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürme

5.1.3.4. Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırma

5.1.3.5. Kesirlerde sadeleştirme ve genişletme

5.1.3.6. kesirlerle sıralama.

5.1.3.7. Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını hesaplama

5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

5.1.4.1. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi

5.1.4.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemiyle ilgili problemleri çözme

5.1.5. Ondalık Gösterim

5.1.5.1. Kesirlerin ondalık gösterimi

5.1.5.2. Ondalık gösterimdeki basamak adları

5.1.5.3. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sıralama

5.1.5.4. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterme

5.1.5.5. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapma.

5.1.6. Yüzdeler

5.1.6.1. Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterme.

5.1.6.2. yüzdelik ifadeyi kesir ve ondalık gösterime dönüştürme

5.1.6.3. Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle belirtilen çoklukları karşılaştırma

5.1.6.4. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulma.

“Geometri ve ölçme” öğrenme alanına ait 5. sınıf matematik konuları

5.2.1. Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

5.2.1.1. Doğru, doğru parçası ve ışın

5.2.1.2. Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumu

5.2.1.3. Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizme

5.2.1.4. Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa etme

5.2.1.5. Dar, dik ve geniş açılar

5.2.2. Üçgen ve Dörtgenler

5.2.2.1. Çokgenler ve temel elemanları

5.2.2.2. Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler

5.2.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel özellikleri

5.2.2.4. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk çizme

5.2.2.5. Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı

5.2.3. Uzunluk ve Zaman Ölçme

5.2.3.1. Uzunluk ölçme birimleri

5.2.3.2. Çokgenlerin çevre uzunlukları

5.2.3.3. Zaman ölçü birimleri

5.2.4. Alan Ölçme

5.2.4.1. Dikdörtgenin alanı

5.2.4.2. Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin etme.

5.2.4.3. Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturma

5.2.4.4. Dikdörtgenin alanıyla ilgili problemler

5.2.5. Geometrik Cisimler

5.2.5.1. Dikdörtgenler prizması ve temel özellikleri

5.2.5.2. Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımı

5.2.5.3. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplama

“Veri işleme” öğrenme alanına ait 5. sınıf matematik konuları

5.3.1. Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama, Düzenleme ve Gösterme

5.3.1.1. Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturma

5.3.1.2. Sıklık tablosu ve sütun grafiği

5.3.1.3. Ağaç şeması yaparak verileri düzenleme

5.3.2. Veri Analizi ve Yorumlama

5.3.2.1. Sıklık tablosu, sütun grafiği veya ağaç şeması ile gösterilmiş veriyi yorumlama.

Güncel ortaokul matematik müfredatı indir