A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Matematik Konuları / 7. Sınıf Matematik Konuları 2016-2017

7. Sınıf Matematik Konuları 2016-2017

7.sinif2016-2017 7. sınıf matematik konuları nelerdir? 7. sınıf matematik konuları listesi.

7. sınıf matematik konuları başlıklar halinde aşağıda sıralanmıştır. Konular yenilenen ortaokul matematik müfredatından alınmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 7. sınıfta aşağıdaki matematik konuları işlenecektir.

“Sayılar ve işlemler” öğrenme alanına ait 7. sınıf matematik konuları

7.1.1. Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

7.1.1.1. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemleri

7.1.1.2. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözme

7.1.1.3. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazma

7.1.2. Rasyonel Sayılar

7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanıma ve sayı doğrusunda gösterme.

7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade etme

7.1.2.3. Devirli olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade etme

7.1.2.4. Rasyonel sayıları karşılaştırma ve sıralama

7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler

7.1.3.1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri

7.1.3.2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemleri

7.1.3.3. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplama

7.1.3.4. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapma

7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözme

7.1.4. Oran ve Orantı

7.1.4.1. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulma

7.1.4.2. Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirleme

7.1.4.3. İki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verme

7.1.4.4. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi tablo veya denklem olarak ifade etme

7.1.4.5. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirleme

7.1.4.6. İki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir.

7.1.4.7. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözme

7.1.5. Yüzdeler

7.1.5.1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulma

7.1.5.2. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplama

7.1.5.3. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapma

7.1.5.4. Yüzde ile ilgili problemleri çözme

“Cebir” öğrenme alanına ait 7. sınıf matematik konuları

7.2.1. Eşitlik ve Denklem

7.2.1.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri kurma

7.2.1.2. Denklemlerde eşitliğin korunumu ilkesi

7.2.1.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözme

7.2.1.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözme

7.2.2. Doğrusal Denklemler

7.2.2.1. Koordinat sisteminin özellikleri ve sıralı ikililer

7.2.2.2. Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo, grafik ve denklem ile ifade etme

7.2.2.3. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizme

“Geometri ve ölçme” öğrenme alanına ait 7. sınıf matematik konuları

7.3.1. Doğrular ve Açılar

7.3.1.1. Bir açıya eş bir açı çizme

7.3.1.2. Bir açıyı iki eş açıya ayıra: açıortay

7.3.1.3. İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu açılar (yöndeş, iç ters, dış ters)

7.3.2. Çokgenler

7.3.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özellikleri

7.3.2.2. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açıları

7.3.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgenin özellikleri

7.3.2.4. Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntıları

7.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri çözme

7.3.3. Çember ve Daire

7.3.3.1. Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve ölçüleri arasındaki ilişkiler

7.3.3.2. Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplama

7.3.3.3. Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplama

7.3.4. Dönüşüm Geometrisi

7.3.4.1. Düzlemsel şekilleri karşılaştırarak eş olup olmadıklarını belirleme ve bir şekle eş şekiller oluşturma

7.3.4.2. Düzlemde nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme altındaki görüntülerini çizme

7.3.4.3. Ötelenen şekil ve görüntüsü arasındaki ilişki

7.3.4.4. Düzlemde nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıması

7.3.4.5. Yansıyan şekil ve görüntüsü arasındaki ilişki

7.3.4.6. Bir şeklin ardışık ötelemeler ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsü

7.3.5. Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

7.3.5.1. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizme

7.3.5.2. Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturma

“Veri işleme” öğrenme alanına ait 7. sınıf matematik konuları

7.4.1. Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama, Düzenleme, Değerlendirme ve Yorumlama

7.4.1.1. Daire grafiğini oluşturma ve yorumlama

7.4.1.2. Çizgi grafiği oluşturma ve yorumlama

7.4.1.3. Aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değeri

7.4.1.4. Daire grafiği, sıklık tablosu, sütun grafiği veya çizgi grafiği arasında dönüşümler yapma

Güncel ortaokul matematik müfredatı indir

3 Yorum

  1. çooooooooooooooook güzel teşekür ederim derslerime çok yardımcı oluyor

  2. uygar baytekin

    Tam sayılarda matematik modellemeleri müfredatta var mı?

  3. bunlar inşallah doğrudur