A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Matematik Konuları / 8. Sınıf Matematik Konuları 2015-2016

8. Sınıf Matematik Konuları 2015-2016

8.sınıf2015-2016 8. sınıf matematik konuları nelerdir? 8. sınıf matematik konuları listesi.

2015-2016 yılında ortaokullarda işlenecek 8. sınıf matematik konuları aşağıda verilmiştir.

2015-2016 8. sınıf matematik konuları

Örüntü ve Süslemeler

Örüntü ve Süslemeler

1. Doğru çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa etme, çize ve bu örüntülerden fraktal olanları belirleme

Dönüşüm Geometrisi

Dönüşüm Geometrisi

1. Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizme

2. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirleme ve inşa etme

Tablo ve Grafikler

Tablo ve Grafikler

1. Histogram oluşturma ve yorumlama.

Üslü Sayılar

Üslü Sayılar

1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirleme ve rasyonel sayı olarak ifade etme.

2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü olarak yazma ve değerini belirleme

3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapma.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade etme.

Kareköklü Sayılar

Kareköklü Sayılar

1. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklama ve kareköklerini belirleme.

2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin etme.

3. Kareköklü bir sayıyı şeklinde yazma ve şeklindeki ifadede kat sayıyı kök içine alma.

4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapma.

5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapma

6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirleme.

Olasılık Çeşitleri

Olasılık Çeşitleri

1. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklama

Olay Çeşitleri

Olay Çeşitleri

1. Bağımlı ve bağımsız olayları açıklama.

2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplama.

Gerçek Sayılar

Gerçek Sayılar

1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklama.

2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtme.

Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri

1. Standart sapmayı hesaplama.

2. Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturma

Üçgenler

Üçgenler

1. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemini açıklama

2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirleme

3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirleme

4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizme

5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa etme.

6. Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklama

7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklama.

8. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturma.

9. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirlerme

Üçgenlerde Ölçme

Üçgenlerde Ölçme

1. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygulama

2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygulama

3. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygulama

Örüntüler ve İlişkiler

Örüntüler ve İlişkiler

1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.

Cebirsel İfadeler

Cebirsel İfadeler

1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklama

2. Özdeşlikleri modellerle açıklama

3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırma

4. Rasyonel cebirsel ifadeler ile işlem yapma ve ifadeleri sadeleştirme

Denklemler

Denklemler

1. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözme.

2. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözme.

3. Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözme.

4. Doğrunun eğimini modelleri ile açıklama

5. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirleme

Geometrik Cisimler

Geometrik Cisimler

1. Prizmayı inşa etme, temel elemanlarını belirleme ve yüzey açınımını çizme.

2. Piramidi inşa etme, temel elemanlarını belirleme ve yüzey açınımını çizme

3. Koninin temel elemanlarını belirleme, inşa etme ve yüzey açınımını çizme

4. Kürenin temel elemanlarını belirleme ve inşa etme

5. Bir düzlem ile bir geometrik cismin ara kesitini belirleme ve inşa etme

6. Çok yüzlüleri sınıflandırma

7. Çizimleri verilen yapıları çok küplülerle oluşturma, çok küplülerle oluşturulan yapıların görünümlerini çizme.

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

1. Dik prizmaların yüzey alanının bağıntılarını oluşturma.

2. Dik piramidin yüzey alanının bağıntısını oluşturma.

3. Dik dairesel koninin yüzey alanının bağıntısını oluşturma.

4. Kürenin yüzey alanının bağıntısını oluşturma.

5. Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili problemleri çözme

6. Geometrik cisimlerin yüzey alanlarını strateji kullanarak tahmin etme

Geometrik Cisimlerin Hacimleri

Geometrik Cisimlerin Hacimleri

1. Dik prizmaların hacim bağıntılarını oluşturma.

2. Dik piramidin hacim bağıntısını oluşturma.

3. Dik dairesel koninin hacim bağıntısını oluşturma.

4. Kürenin hacim bağıntısını oluşturma.

5. Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemleri çözme.

6. Geometrik cisimlerin hacimlerini strateji kullanarak tahmin etme.

Eşitsizlikler

Eşitsizlikler

1.Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklama ve eşitsizlik içeren problemlere uygun matematik cümleleri yazma.

2.Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini belirleme ve sayı doğrusunda gösterme.

3. İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizme.

İzdüşüm

İzdüşüm

1.Bir küpün, bir prizmanın belli bir mesafeden görünümünün perspektif çizimini yapma

Dönüşüm Geometrisi

Dönüşüm Geometrisi

1.Geometrik cisimlerin simetrilerini belirleme.

2015-2016 1. ve 2. dönem TEOG sınavında sorulacak 8. sınıf matematik konularını ögrenmek için burayı tıklayın