A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Ortaokul / TEOG Sınavı / 8. Sınıf Matematik Müfredatı ve TEOG Konuları Değişecek

8. Sınıf Matematik Müfredatı ve TEOG Konuları Değişecek

2016-2017 TEOG matematik konuları değişecek mi? 1. ve 2. TEOG sınavlarında hangi konulardan soru sorulacak? TEOG konuları ne zaman açıklanacak? TEOG matematik konu sırası nasıl olacak? 8. sınıfa geçen öğrenciler yaz tatilinde hangi konulara çalışmalı?

2016-2017 TEOG matematik konuları değişecek mi?

Matematik öğretmenleri ve yaz aylarında TEOG’a hazırlanacak 8. sınıfa geçen öğrenciler dikkat: 206-2017 eğitim öğretim yılında 8. sınıf matematik müfredatı dolayısıyla TEOG konuları değişecek.

4+4+4 sistemine geçişle birlikte 2013 yılında ortaokul matematik müfredatı değişti ve kademeli olarak uygulanmaya başlandı. ilk yıl sadece 5. sınıflarda, sonraki yıl 5 ve 6. sınıflarda, bu yıl 5, 6 ve 7. sınıflarda uygulanan yeni müfredat 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk defa 8. sınıflara uygulanacak. 8. sınıflarda yeni müfredatla birlikte TEOG konuları da değişecek (Yeni müfredat konuları bu yazının sonuna eklenmiştir)

2016- 2017 TEOG konuları ne zaman açıklanacak?

MEB geçmiş yıllarda TEOG konularını eğitim öğretim yılının başında açıklamıştı. 2016-2017 TEOG konularıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın geçmiş yıllarda olduğu gibi Eylül ayının başında yapılması bekleniyor.

8. sınıf Matematik ve Fen Bilimleri müfredatının bu yıl değişecek olmasından dolayı MEB’in yaz aylarında hazırlanacak öğrenciler ve açılacak yetiştirme kursları için TEOG konularını önceden açıklaması daha uygun olacaktır. Açıklama yapılırsa sitemizde yayınlanacak.

8. Sınıfa geçen öğrenciler yazın hangi konulara çalışmalı?

8. sınıf müfredatı değişeceğinden yaz aylarında TEOG sınavına hazırlanacak 8. sınıfa geçen öğrenciler haklı olarak soruyor. TEOG matematik konu sırası nasıl olacak 1. ve 2. TEOG sınavlarında hangi konulardan soru sorulacak.

Yeni müfredatla birlikte 5, 6 ve 7. sınıflarda ders kitapları ve kaynak kitaplardaki konu sırası müfredattaki sıraya göre ilerliyor. 2016-2017 eğitim öğretim yılında 8. Sınıf konularının da müfredattaki sıraya göre yer alması dolayısıyla TEOG konuların da müfredat sırasına göre aşağıdaki şekilde açıklanması bekleniyor.

TEOG konu sırası müfredattaki sıraya göre açıklanmasa bile geçmiş yıllarda olduğu gibi 1. TEOG matematik sınavında üslü ve kareköklü ifadelerin ağırlıklı olarak yer alması bekleniyor. önceki yıllarda yapılan 1. teog sınavlarında çıkan 20 sorunun 16 tanesi üslü ve kareköklü ifade konularından sorulmuş. Bu yüzden yaz aylarında TEOG sınavına hazırlanacak öğrencilerin üslü ve kareköklü ifadeler konularına ağırlık vermeleri isabetli bir karar olacaktır.

MEB henüz açıklama yapmadı bu yüzden aşağıda belirtilen konu sırası kesinleşmiş konular değil beklenen konu sırasıdır.

8.1. Sayılar ve İşlemler

8.1.1. Çarpanlar ve Katlar

8.1.1. Çarpanlar ve Katlar

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulma; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazma

8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplama

8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirleme

8.1.2. Üslü İfadeler

8.1.2. Üslü İfadeler

8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplama, üslü ifade şeklinde yazma

8.1.2.2. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleme

8.1.2.3. Üslü ifadelerle ilgili temel kurallar

8.1.2.4. Sayıları 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade etme

8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimi

8.1.3. Kareköklü İfadeler

8.1.3. Kareköklü İfadeler

8.1.3.1. Tam kare doğal sayılar

8.1.3.2. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişki

8.1.3.3. Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirleme

8.1.3.4. Gerçek sayıları tanıma, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirme

8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapma

8.1.3.6. Kareköklü bir sayıyı a√b şeklinde yazma ve a√b şeklindeki ifadede kat sayıyı kök içine alma

8.1.3.7. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlar

8.1.3.8. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapma

8.1.3.9. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirleme

8.2. Cebir

8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlma ve farklı biçimlerde yazma

8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımı

8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle gösterme

8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma

8.2.2. Doğrusal Denklemler

8.2.2. Doğrusal Denklemler

8.2.2.1. Tablo, grafik, denklem oluşturma ve yorumlama

8.2.2.2. Doğrunun eğimi

8.2.2.3. Doğrusal denklemlerde bir değişkeni diğeri cinsinden ifade etme

8.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözme

8.2.3. Denklem Sistemleri

8.2.3. Denklem Sistemleri

8.2.3.1. İki bilinmeyenli doğrusal denklem sistemlerini çözme

8.2.3.2. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri ile bu denklemlere karşılık gelen doğruların grafikleri arasında ilişki kurma

8.2.4. Eşitsizlikler

8.2.4. Eşitsizlikler

8.2.4.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler

8.2.4.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterme

8.2.4.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözme

8.3. Geometri ve Ölçme

8.3.1. Üçgenler

8.3.1. Üçgenler

8.3.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa etme

8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu arasındaki ilişki

8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini arasındaki ilişki

8.3.1.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizme

8.3.1.5. Pisagor bağıntısı

8.3.2. Dönüşüm Geometrisi

8.3.2. Dönüşüm Geometrisi

8.3.2.1. Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini oluşturma

8.3.2.2. Döndürülen şekil ile görüntüsü arasındaki ilişki

8.3.2.3. Koordinat sisteminde öteleme, yansıma ve orijin etrafında dönme

8.3.2.4. Şekillerin öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturma

8.3.3. Eşlik ve Benzerlik

8.3.3. Eşlik ve Benzerlik

8.3.3.1. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişki

8.3.3.2. Benzerlik oranı

8.3.4. Geometrik Cisimler

8.3.4. Geometrik Cisimler

8.3.4.1. Dik prizmaların temel özellikleri ve açınımı

8.3.4.2. Dik dairesel silindirin temel özellikleri ve açınımı

8.3.4.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısı

8.3.4.4. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısı

8.3.4.5. Dik piramidin temel özellikleri ve açınımı

8.3.4.6. Dik koninin temel özellikleri ve açınımı

8.4. Veri İşleme

8.4.1. Veri Düzenleme, Değerlendirme ve Yorumlama

8.4.1. Veri Düzenleme, Değerlendirme ve Yorumlama

8.4.1.1. histogram oluşturma ve yorumlama

8.4.1.2. Daire grafiği, sıklık tablosu, sütun grafiği, çizgi grafiği ve histogram arasında dönüşümler yapma

8.5. Olasılık

8.5.1. Basit Olayların Olma Olasılığı

8.5.1. Basit Olayların Olma Olasılığı

8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirleme

8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt etme

8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylar

8.5.1.4. Olasılık değeri, kesin ve imkânsız olaylar

8.5.1.5. Basit olayların olma olasılığını hesaplama

Apostille Services - Apostille services. Multichoiceapostille.com